Ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου / Ρόδος

Στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος Ρόδου προτάθηκε μία πλατεία απαλλαγμένη από αυτοκίνητα, με τις λιγότερες δυνατές αστικές οχλήσεις, με πολύ πράσινο, μία πλατεία οικεία και προσβάσιμη σε όλους, Ροδίτες και επισκέπτες. Μία πλατεία που θα προσφέρει ένα αναβαθμισμένο δημόσιο χώρο, έναν χώρο προς εξερεύνηση, πολυχρηστικό και πολυλειτουργικό. Μία πλατεία με πολλαπλά σημεία ενδιαφέροντος, μία ζωντανή πλατεία, μία πλατεία για όλους.

Ξεκινώντας από έναν τετραγωνικό κάνναβο που ορίζεται από το εσωτερικό περίγραμμα της πλατείας σχεδιάζονται χώροι περιπάτου, χώροι στάσης, χώροι πρασίνου, χώροι νερού. Προτείνονται διαφορετικά επίπεδα κατοίκησης του χώρου με στόχο να ενισχυθούν οι ιδιαιτερότητες του και να δημιουργηθούν φίλτρα για την όχληση που προκαλούν τα διερχόμενα οχήματα. Στο εσωτερικό της πλατείας και κατά μήκος της μεγάλης διάστασής της χωροθετούνται δεξαμενές νερού. Περιμετρικά προτείνονται χώροι πρασίνου σε όλες τις εκδοχές του, χαμηλό, μεσαίο και ψηλό πράσινο. Την κεντρική διαδοχή πράσινων και υγρών χώρων συμπληρώνουν χώροι καθιστικών που συνδέονται άμεσα με αυτούς. Ξύλινα πλωτά δάπεδα με περιμετρικά ξύλινα καθιστικά συνθέτουν προστατευμένους χώρους που παραπέμπουν στην οικεία κλίμακα του ιδιωτικού. Τέλος, μια μεταλλική πέργκολα ακριβώς απέναντι από το Νεστορίδειο Μέλαθρον δύναται να φιλοξενήσει εκθέσεις ή άλλες χρήσεις. 

Ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου στη Ρόδο
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
Έτος διεξαγωγής διαγωνισμού 2016
Αγωνοθέτης Δήμος Ρόδου
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Bernard Cuomo
Συνεργάτιδα Σοφία Μπομπορίδου