Πισίνες στη Νέα Παραλία / Θεσσαλονίκη
Μελέτη: 2013
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Bernard Cuomo
Συνεργάτης Κατερίνα Παπαδημητρίου