Ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση της οδού Μεταξά / Αθήνα

Σχεδιασμένη από τον γάλλο αρχιτέκτονα Ερνέστο Εμπράρ η Γλυφάδα έχει το πλεονέκτημα να έχει άνετους δημόσιους χώρους. Δυστυχώς η γενναιοδωρία αυτή δεν εκφράζεται και από την διαμορφωμένη κατάσταση. Η εικόνα της περιοχής είναι κατακερματισμένη από πολλά και διαφορετικά υλικά, από ευτελείς κατασκευές που απαξιώθηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ακατάλληλο και ανεπαρκή αστικό εξοπλισμό.

Ο κύριος στόχος της πρότασης σε ότι αφορά στην οδό Α. Μεταξά είναι η διεύρυνση του ζωτικού χώρου των πεζών και η μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Οι επιμέρους στόχοι είναι η προσπάθεια για ενοποίηση όλων των υποπεριοχών, η αναβάθμιση της λειτουργικότητας, η άνετη εξυπηρέτηση όλων των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται κατά μήκος της Μεταξά και η δημιουργία συνθηκών άνεσης για όλους. Η θερμική άνεση, η οπτική άνεση, η ακουστική άνεση μαζί με πολλές άλλες παραμέτρους έχουν σαν στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η έντονη παρουσία του πράσινου, η δυνατότητα σκίασης, η διευκόλυνση της κίνησης των πεζών, η ελεύθερη ροή και η δυνατότητα στάσης, ο μεγάλος αριθμός καθιστικών, ο σωστός φωτισμός, ο αστικός εξοπλισμός, η διαύγεια, η απλότητα και οι λιτές γραμμές του περιβάλλοντος είναι στοιχεία που εξασφαλίζουν την αρτιότητα της αρχιτεκτονικής πρότασης.

Για τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής στην αρχιτεκτονική πρόταση προβλέπεται η φύτευση μεγάλης επιφάνειας των πεζοδρομίων με χαμηλές φυτεύσεις. Όπου τα δέντρα δεν επαρκούν για το σκιασμό των πεζοδρομίων τοποθετούνται σκίαστρα.

Ο σχεδιασμός των πεζοδρομίων και των δρόμων έγινε έτσι ώστε να ενταθεί κατά το δυνατόν το στοιχείο της ομοιομορφίας, προσπαθώντας να εξισορροπηθεί ή και να ατονήσει το ισχυρό όριο της ζώνης του τραμ.

Ο φωτισμός του δρόμου και των πεζοδρομίων γίνεται με λειτουργικά κριτήρια, ομοιομορφία και σχεδιασμό.

Ως προς την στρατηγική, επιλέγεται ολιστική προσέγγιση βιώσιμης ανάπλασης, περιλαμβάνοντας ισορροπημένες λύσεις που σέβονται εξίσου τον πολίτη και το περιβάλλον και ενσωματώνοντας αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και ελέγχου των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων σε επίπεδο θερμικής συμπεριφοράς. Βασικοί άξονες είναι

·  η εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών μικροκλίματος

·  η εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών

·  η εξασφάλιση ποιότητας και

·  η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του δημόσιου χώρου.

Ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση της οδού Μεταξά / Αθήνα
Αγωνοθέτης Δήμος Γλυφάδας
Μελέτη 2011
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Bernard Cuomo
Συνεργάτιδες Αλίκη Ιωσαφάτ
Εύη Κωνσταντάρα
Παναγιώτα Στεργίου
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Παναγιώτης Κικίδης
Φυτοτεχνική μελέτη Κλέα Βολοβίνη
Βιοκλιματική μελέτη Άγις Παπαδόπουλος