Ολυμπιακό Χωριό Αθήνα 2004 / Αθήνα

Η πρόταση επεξεργάζεται ένα αστικό μοντέλο βασισμένο στη συνύπαρξη και διαπλοκή διαφορετικών αστικών χρήσεων, ικανό να καθορίσει νέες μορφές αστικής ζωής. Το συνολικό σχέδιο οργανώνεται πάνω σε δύο συστήματα γραμμικών χαράξεων που παραλαμβάνουν τις δύο βασικές δραστηριότητες του οικισμού, την Διεθνή Ζώνη – Πολεοδομικό Κέντρο και τις οικιστικές μονάδες: τη διαμήκη χάραξη της Διεθνούς Ζώνης, που διατρέχει όλο το μήκος του οικοπέδου και τις εγκάρσιες γραμμικές χαράξεις των κατοικιών.

Διαδρομή αστικών γεγονότων
Η χάραξη της διεθνούς ζώνης αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του οικισμού. Παραλαμβάνει τις δημόσιες αστικές δραστηριότητες και τα δημόσια κτίρια Ολυμπιακής και μετα–Ολυμπιακής χρήσης. Αναπτύσσεται εκατέρωθεν της βασικής οδικής αρτηρίας του οικισμού και μιας διαδρομής πεζών που την ακολουθεί, ελαφρά μετατοπισμένη και εντάσσοντας τα ίχνη του αρχαίου υδραγωγείου. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα κινήσεων και δημόσιων χρήσεων, διαδρομή συνδιαλλαγής και επικοινωνίας, ένα συνεχές, κεντρικό πολυμορφικό χωρικό σύστημα, που φέρει τη δημόσια αστική ζωή. Κατά μήκος αυτής της διαδρομής χωροθετούνται τέσσερα πολυώροφα κτίρια–πύργοι, στοιχεία σήμανσης της δημόσιας ζώνης και αναγνωσιμότητας του χώρου.

Τα γραμμικά συστήματα των κατοικιών
Επιμέρους γραμμικά συστήματα που αρθρώνονται πάνω στην κεντρική διαδρομή συγκροτούν τα οικιστικά σύνολα με διάφορους τύπους κατοικιών, δημόσιους και ημιδημόσιους υπαίθριους χώρους, πέργκολες, δέντρα και διαμορφωμένους κήπους, συνθέτοντας ένα πολύμορφο χωρικό σύστημα.

Ο συνδυασμός των δύο συστημάτων γραμμικών χαράξεων μπορεί να εξυπηρετήσει τις συνθετικές προθέσεις:

Διαπλοκή – χρήσεων, δημόσιου και του ιδιωτικού, πολύμορφων μεταβατικών χώρων – περασμάτων.

Επικοινωνία – της δημόσιας ζώνης με τις ενότητες των κατοικιών.

Εγγύτητα – της διεθνούς ζώνης – πολεοδομικού κέντρου με κάθε θέση του οικισμού.

Αναγνωσιμότητα – χώρου και κατευθύνσεων σε αυτόν.

Ολυμπιακό χωριό Αθήνα 2004 / Αθήνα
Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός
Aγωνοθέτης ΑΘΗΝΑ 2004
Έτος διεξαγωγής διαγωνισμού 2000
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Μπερνάρ Κουόμο
Παρασκευή Ταράνη
Μυρτώ Χρονάκη
Στέλιος Αγκαθίδης
Συνεργάτης Στέλλα Γιαννακοπούλου
Σύμβουλος βιοκλιματικού σχεδιασμού Ελένη Ανδρεαδάκη – Χρονάκη