Ανάπλαση πλατείας Καπνεργάτη / Καβάλα

Ο επαναπροσδιορισμός των ορίων: ανάγκη για μια “εσωστρεφή πλατεία”

Στόχος του επανασχεδιασμού της πλατείας που βρίσκεται μπροστά από το κτίριο της Καπναποθήκης, που σήμερα λειτουργεί ως Πολιτιστικό Κέντρο και Μουσείο, είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος ικανός να οικειοποιηθεί από τους χρήστες για στάση και υπαίθρια δραστηριότητα. Επίσης να φιλοξενήσει δραστηριότητες του κτιρίου, όπως υπαίθριες εκθέσεις.

Η ανάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης και των σημερινών προβλημάτων της πλατείας οδηγεί στην αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού των ορίων της και την απομόνωσή της από τη διερχόμενη κυκλοφορία. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία μιας “εσωστρεφούς πλατείας” που στρέφεται προς το κτίριο της Καπναποθήκης και διαμορφώνει έναν υπαίθριο χώρο – αυλή, χωρίς να παύσει να συνδιαλέγεται με τον περιβάλλοντα αστικό ιστό.

Η πρόταση αξιοποιεί την υπάρχουσα υψομετρική διαφορά του εδάφους ώστε να δημιουργήσει ένα μέτωπο της πλατείας προς τον κυκλοφοριακό κόμβο, χωροθετώντας εκεί ένα αναψυκτήριο που θα εξυπηρετεί το κτίριο, αλλά όχι μόνον αυτό. Τα πλαϊνά όρια της πλατείας διαμορφώνονται είτε με ράμπες που οδηγούν προς το δώμα του αναψυκτηρίου – το οποίο αποτελεί ένα άλλο επίπεδο της πλατείας – και προς την είσοδό του, στο πιο βυθισμένο σημείο, είτε με “πετάσματα” που συγκρατούν υπάρχουσες φυτεύσεις.

Το δάπεδο της πλατείας διασπάται σε μεγάλα πλατώματα – βαθμίδες που παραλαμβάνουν την υψομετρική διαφορά του εδάφους από την είσοδο της Δημοτικής Καπναποθήκης έως εκείνη του αναψυκτηρίου. Οργανώνεται σε διαμήκεις λωρίδες από διαφορετικά, σκληρά υλικά, που ακολουθούν και μεταφέρουν χαράξεις της όψης του κτιρίου. Πάνω σε αυτές διαμορφώνονται καθιστικά ως απλοί κυβικοί όγκοι που μοιάζουν να αναδύονται από την επιφάνεια της πλατείας.

Ανάπλαση πλατείας Καπνεργάτη / Καβάλα
Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών
Έτος διεξαγωγής διαγωνισμού 2008
Αγωνοθέτης Δήμος Καβάλας
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Μπερνάρ Κουόμο
Μαρία Δούση
Μιχάλης Νομικός
Άγγελος Τασολάμπρος
Ιωάννης Ανδρουλιδάκης
Στυλιανή Ψυλλάκη
Συνεργάτης Δέσποινα Παυλοπούλου