Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Κοιμητηριών Ευαγγελίστριας / Θεσσαλονίκη

Συνέχειες, ασυνέχειες και όρια

Σε παγκόσμια κλίμακα το ζήτημα των αναπλάσεων θυλάκων ασυνέχειας που εμφανίζονται εντός των πόλεων, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Για πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, μετά την εποχή των μεγάλων έργων υποδομής ή των μεγάλων κτιριακών έργων, η συζήτηση μετατοπίζεται στην προοπτική των εντοπισμένων παρεμβάσεων, αυτών που έχουν την ικανότητα να εστιάζουν με λεπτούς χειρισμούς σε μικρά τμήματα της πόλης.

Ο χρόνος και η ιστορία συχνά δημιουργούν νησίδες ιστορικής και πολεοδομικής ασυνέχειας εντός των πόλεων, νησίδες που όμως αποτελούν θεμέλια της αστικής ταυτότητας, όπως ακριβώς συμβαίνει στη περίπτωση της ευρύτερης περιοχής των Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας. Η πόλη ως ζωντανός οργανισμός οφείλει να αναζητά και να κατακτά νέες κάθε φορά ισορροπίες ανάμεσα σε αυτές τις “πολεοδομικές ασυνέχειες”, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η λύση βρίσκεται στην εξομοίωση και ισοπέδωση των επιμέρους τμημάτων της.

Η κίνηση και οι μεταβολές που προκύπτουν δημιουργούν “περιοχές-σημεία αναφοράς” που λειτουργούν ως σημεία εμπλουτισμού και προσδιορισμού ταυτότητας που τόσο ανάγκη έχουν οι πόλεις σήμερα.

Η περιοχή μελέτης, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης στο ανατολικό όριο του ιστορικού κέντρου της πόλης, είναι μια περιοχή που πάντα τη χαρακτήριζαν σημαντικές ασυνέχειες και όρια, τόσο χωρικά όσο και συμβολικά: 
Όριο μεταξύ της περιτειχισμένης και της εκτός των τειχών πόλης
Όριο μεταξύ πόλης και φυσικού τοπίου 
Οριοθετημένη και “άγνωστη πόλη”

Οι χώροι που συνθέτουν την υπό μελέτη περιοχή επιβίωσαν γιατί αποτέλεσαν ζώνες αποκλεισμού από την υπόλοιπη πόλη. Το στοίχημα της ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής των Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας βρίσκεται στην επίτευξη μιας εξαιρετικά δύσκολης ισορροπίας ανάμεσα στο “άνοιγμα” της περιοχής προς την υπόλοιπη πόλη και τη διατήρηση των πολύτιμων στοιχείων της, των ιδιομορφιών των δομών της, όπως αυτά συγκροτήθηκαν μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Καθώς επίσης και στον καθορισμό των προϋποθέσεων που θα εξασφαλίζουν τη συνέχεια και τη συνεκτικότητα μεταξύ των τμημάτων της πόλης.

Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας / Θεσσαλονίκη
Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός μελετών
Aγωνοθέτης Δήμος Θεσσαλονίκης
Έτος διεξαγωγής διαγωνισμού 2007-2009
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Μπερνάρ Κουόμο
Συνεργάτες Π. Ταράνη
Δ. Παυλοπούλου
Θ. Βαλσάμη
Πολεοδομική μελέτη Ευθύμιος Χατζηδημητρίου
Στατική μελέτη Εύεργος Α.Ε.
Συγκοινωνιακή μελέτη Μαρία Δόσιου
Υδραυλική μελέτη Μακεδονική Εταιρία Τεχνικών Μελετών Ε.Ε.
Γεωλογική μελέτη Αν. Βογιαρίδης
Γεωτεχνική μελέτη Χρ. Εφραιμίδης
Περιβαλλοντική μελέτη Υπόβαθρο Ο.Ε.