Σχεδιασμός παιδικής χαράς στο Ελευθέριο Κορδελιό / Θεσσαλονίκη

 Ο χώρος στον οποίο εντάσσεται η λειτουργία της παιδικής χαράς αποτελεί μια αυτόνομη νησίδα  στα όρια της οποίας εγγράφεται η πρόταση. Η πρόταση συνίσταται στη δημιουργία ενός ασφαλούς, περιφραγμένου με χαμηλή περίφραξη και με ενταγμένο το φυτικό στοιχείο, χώρου παιχνιδιού. Μια γραμμική, τεθλασμένη μεταλλική κατασκευή πέργκολας, αποτελεί χώρο κίνησης και στάσης ταυτόχρονα. Ορίζει, υποδιαιρεί και συνδέει -καθώς επιτρέπει εσωτερικές διελεύσεις- δύο επιμέρους ασκεπείς περιοχές παιχνιδιού στην κάθε πλευρά της. Η πέργκολα επιστεγάζεται και καλύπτεται πλαγίως τμηματικά με μεταλλικές σχάρες, όπου προβλέπεται να αναρριχηθούν φυτά, προσφέροντας σκίαση στο εσωτερικό.

Σχεδιασμός παιδικής χαράς στο Ελευθέριο Κορδελιό / Θεσσαλονίκη
Αγωνοθέτης Δήμος Ελευθέριου Κορδελιού
Μελέτη 2009
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Μπερνάρ Κουόμο
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Κορνηλία Ντένη