Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας / Κοζάνη

Η κεντρική πλατεία της πόλης διαθέτει μια αστική κεντρικότητα ιστορικά εδραιωμένη και συνεχή, σπάνια για πόλεις του μεγέθους της Κοζάνης. Αποτελεί ένα ζωντανό σημείο αναφοράς για το σύνολο της πόλης το οποίο, πέρα από την χρηστική και λειτουργική του αξία, λειτουργεί και ως συμβολικός τόπος συνεύρεσης και κοινωνικής συνύπαρξης. Πρόκειται για μια ζωντανή και πολυσύχναστη πλατεία που συνδυάζει τη στάση και τη διέλευση των χρηστών και τη διοχέτευσή τους στις διάφορες λειτουργίες γύρω από αυτή.

Η βασική πρόθεση της λύσης για δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου κεντρικού χώρου που θα μεγιστοποιεί την αίσθηση του μεγέθους του και θα ενσωματώνει όλες τις κινήσεις και ροές σε έναν ισορροπημένο αστικό χώρο όπου ο πεζός έχει προτεραιότητα, πραγματοποιείται με την πρόταση για κατασκευή ενός ενιαίου δαπέδου από κυβόλιθους, όμοια διαμορφωμένο στην πλατεία όσο και στους γύρω από αυτή δρόμους και πεζόδρομους. Ο αμιγώς χώρος της πλατείας οριοθετείται χωρίς να αναιρείται η αίσθηση του ενιαίου δημόσιου χώρου. Τα στοιχεία που οριοθετούν το χώρο της πλατείας επιχειρείται να μην αποτελούν «όρια» με την έννοια των εμποδίων, οργανώνουν το χώρο δημιουργώντας «κινήσεις» εδάφους, διαφοροποιήσεις πάνω σε ένα ενιαίο έδαφος. Επιπλέον, οι διαμορφώσεις που «οριοθετούν» τον κεντρικό χώρο της πλατείας παραλαμβάνουν τις υψομετρικές διαφορές του εδάφους δημιουργώντας μια ενιαία, ομοεπίπεδη, λειτουργική επιφάνεια.

Η γεωμετρική χάραξη των στοιχείων που «οριοθετούν» την πλατεία αποσκοπεί:

-  στη δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου χώρου που «στρέφεται» προς το συγκρότημα των δημόσιων κτιρίων, κυρίως προς τον Ναό του Αγίου Νικολάου και «διαχέεται» προς αυτόν, δημιουργώντας μια συνέχεια του δημόσιου χώρου

-  στην προβολή του κτιρίου του Δημαρχείου δημιουργώντας ένα δημόσιο χώρο που στρέφεται προς αυτό καθώς η σημερινή  χάραξη της πλατείας παραμένει έκκεντρα σε σχέση με αυτό

-  στον τονισμό και την ενίσχυση του σημαντικού άξονα της οδού Ειρήνης

Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας / Κοζάνη
Β’ Βραβείο, Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός
Αγωνοθέτης Δήμος Κοζάνης
Έτος διεξαγωγής διαγωνισμού 2010 Αρχιτεκτονική μελέτη
Ειδική Σύμβουλος Παρασκευή Ταράνη
Συνεργάτιδες Θεοφανή Βαλσάμη
Παρασκευή Κωνσταντάρα
Δέσποινα Παυλοπούλου