Περίπτερο Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Μελέτη - Κατασκευή 2022
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Μπερνάρ Κουόμο
Συνεργάτιδα Δήμητρα Δόλλα