Περίπτερο Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Μελέτη - Κατασκευή 2018
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Μπερνάρ Κουόμο