Περίπτερο προβολής της εταιρείας Kourasanit
Ανάθεση: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Μελέτη- Κατασκευή 2008
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Bernard Cuomo
Συνεργάτες Δέσποινα Παυλοπούλου
Θεοφανή Βαλσάμη