Νέο κτίριο στην Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης / Θεσσαλονίκη

Η αρχιτεκτονική πρόταση για ένα νέο κτίριο στη θέση του πρώην Αμερικάνικου Προξενείου, στο μέτωπο της Παλιάς Παραλίας της Θεσσαλονίκης, αποτελεί μια πρόκληση σε πολλαπλά επίπεδα. Το κτίριο θα πρέπει να ενταχθεί σε μια σημαντική και πλήρως διαμορφωμένη περιοχή που αποτελεί μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες εικόνες της πόλης, περιοχή υψηλού “prestige”, με παγιωμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Η προτεινόμενη λύση αξιοποιεί το διαμπερές οικόπεδο εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα θέας προς τη θάλασσα για το μεγαλύτερο δυνατό μέρος του νέου κτιρίου, και για χώρους που δεν διατάσσονται πάνω στο παραλιακό μέτωπο. Η συνολική ογκοπλασία υπογραμμίζει τη υπεροχή της θέσης δημιουργώντας ένα κτίριο ενιαίο, με την ελάχιστη δυνατή διάσπαση του όγκου.

Νέο κτίριο στην Παλιά Παραλία / Θεσσαλονίκη
Ανάθεση: Μυτιληναίος Α.Ε.
Προμελέτη 1999
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Μπερνάρ Κουόμο
Έφη Καρυώτη
Συνεργάτες Marie Pierre Αυγέρη
Θεόφιλος Κίζος
Στατική μελέτη Ιάκωβος Λαβασάς
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Ιωάννης Λεβέντης