Βιομηχανικό κτίριο στη ΒΙΠΕ Σίνδου / Θεσσαλονίκη

Η πρόκληση του μη-τόπου

Η βιομηχανική περιοχή της Σίνδου αποτελεί έναν αποδιαρθρωμένο τόπο, έναν “μη-τόπο” στην άκρη του πολεοδομικού συγκροτήματος. Αποτελεί μια αχανή και επίπεδη έκταση, χωρίς ιδιαίτερο χαρακτήρα, συνοχή και συνέχεια, όπου ο επισκέπτης εύκολα αποπροσανατολίζεται. Κι ενώ σε όλη την διάρκεια του αιώνα τέτοιοι χώροι αποτέλεσαν το βασικό δομικό συστατικό των πόλεων δίπλα στις οποίες αναπτύσσονται, είναι χώροι τους οποίους η πόλη “πετάει” στις παρυφές της, αδιαφορεί παντελώς για τη συγκρότηση και την αισθητική της.

Σε μια ουσιαστικά “μετα-βιομηχανική” εποχή, η αρχιτεκτονική επίλυση και ένταξη ενός βιομηχανικού κτιρίου σε μια τυπική βιομηχανική ζώνη αποτελεί πρόκληση.

Tο κτίριο βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης, σε οικόπεδο επιφάνειας 13.000 τ.μ. και έχει βορειοδυτικό προσανατολισμό.

Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες λειτουργικές ενότητες:

1. Το κτίριο γραφείων βορειοδυτικά: αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους. Καθώς ο προσανατολισμός του είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος, δημιουργήθηκε ένα εσωτερικό αίθριο για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του προσανατολισμού, να δημιουργήσει μια πιο οικεία ατμόσφαιρα, αλλά και να επιλύσει τη γειτνίαση με το βιομηχανικό χώρο.

2. Το βιομηχανικό κτίριο κατά μήκος της μεγάλης πλευράς του συγκροτήματος: αποτελείται από το χώρο παραγωγής προς το βορρά και το χώρο των συνεργείων στα νότια. Ο προσανατολισμός του συνεργείου και η ύπαρξη μεγάλου αύλειου χώρου στη νότια πλευρά εξασφαλίζουν την άρτια λειτουργία του χώρου.

3. Την αποθήκη κατά μήκος της μικρής πλευράς του συγκροτήματος.

Βιομηχανικό κτίριο στη ΒΙΠΕ Σίνδου / Θεσσαλονίκη
Ανάθεση: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΤΕ
Μελέτη 2003-2004
Κατασκευή 2004-2005
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Μπερνάρ Κουόμο
Στατική μελέτη Ανδρουτσέλλης Ο.Ε.
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Χ. Παυλίδης
Δ. Ανδρεάδης
Ι. Βελιάνης