Ανάπλαση Νέας Παραλίας / Θεσσαλονίκη – Α’ Βραβείο
Πανευρωπαϊκός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός
Έτος διεξαγωγής διαγωνισμού 2001
Αγωνοθέτης Δήμος Θεσσαλονίκης
Μελέτη 2001–2005
Κατασκευή 2006–2014
Πολεοδομική–Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Μπερνάρ Κουόμο
Atelier R. Castro - S. Denissof
Ειδικοί συνεργάτες Παρασκευή Ταράνη
Έφη Καρυώτη
Συνεργάτες Η. Δόβα
Ε. Ζωγράφου
Δ. Παυλοπούλου
Ν. Καρακώστα
Ν. Μπίσκος
Σ. Νικολακάκη
Γ. Σκιαδόπουλος
Θ. Βαλσάμη
Π. Κωνσταντάρα
Σύμβουλοι ακουστικής (διαγωνισμός) Ν. Μπάρκας
Στατική μελέτη Ιάκωβος Λαβασάς
Μαρία Στεφανούρη
Συνεργάτες Π. Ζέρβας
Γ. Νικολαΐδης
Λ. Δέδα
Φ. Παπαπέτρου
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Δημήτρης Μπόζης
Παναγιώτης Κικίδης και συνεργάτες Ε.Π.Ε.
Γεράσιμος Καμπίτσης
Συνεργάτες Δ. Καλοφωλιάς
Δ. Ηλιάδης
Α. Φούκη
Φ. Μοσχοπούλου
Κ. Ντένη
Α. Σαββόπουλος
Φυτοτεχνική μελέτη Υλωρική Ε.Ε. – Φώτης Φασούλας
Συνεργάτες Α. Ζαχαριάδης
Χ. Καραχρήστος
Γεωτεχνική μελέτη Ευάγγελος Βασιλικός
Σύμβουλος Θ. Παπαλιάγκας
Επίβλεψη μελέτης Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης
Μαρία Ζουρνά
Σμαρώ Θεοδωρίδου
Κατερίνα Μπλέτσα
Σεβαστή Λαφτσίδου
Ελένη Φουντουλίδου
Δημήτριος Κατιρτζόγλου
Δημήτριος Σωτηριάδης
Επίβλεψη κατασκευής Ανδρέας Σπηλιόπουλος
Δημήτριος Τζιώρας
Νικόλαος Μουρουζίδης
Ιωάννα Καραγιάννη
Σπυριδούλα Παρασκευά