Ανάπλαση πλατείας Γάτσου στη Νεάπολη / Θεσσαλονίκη

Η πρόταση για την πλατεία Γάτσου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης αντλεί μέσα από την ανάγνωση του αστικού χώρου. Ένας ελεύθερος από κτίσματα χώρος μέσα στον αστικό ιστό, στενός και επιμήκης, σαν ένα διευρυμένο πέρασμα, οριοθετείται από κτίρια κατοικιών που σχηματίζουν ένα μέτωπο και ταυτόχρονα ένα σχήμα υποδοχής – αναμονής του ενδιάμεσου, κοινού τους χώρου. Η ιδιαιτερότητες της γεωμετρίας συμπληρώνονται από το επικλινές του εδάφους κατά τις έννοιες του πλάτους και του μήκους ταυτόχρονα.

Το σενάριο αρθρώνεται γύρω από δύο άξονες: το σχεδιασμό μιας πλατείας για τους κατοίκους της περιοχής, που θα εγγράφει το φυτικό στοιχείο ως στοιχείο άνεσης των χρηστών, και ενός υπόγειου χώρου στάθμευσης. Η κλίση του εδάφους οδηγεί στην τοποθέτηση της εισόδου της στάθμευσης στο κατώτερο άκρο της στενής πλευράς, ελευθερώνοντας έναν όσο το δυνατό ενιαίο χώρο στην επιφάνεια για τους πεζούς. Ταυτόχρονα όμως, καθορίζει τη βασική συνθετική χειρονομία της πλατείας: τη διάσπαση των επιπέδων στην επιφάνεια.

Η γεωμετρία, η αρχιτεκτονική σύνθεση και η επιλογή των νέων φυτικών ειδών συνεργούν στη διατήρηση του χαρακτήρα ενός τόπου οικείου για τους κατοίκους. Η κεντρική ιδέα ήταν η αντίληψη των διαμορφώσεων και των πράσινων ζωνών ως προεκτάσεων των μπαλκονιών των γύρω κατοικιών, η συνδιαλλαγή με το μέτωπο των κτιρίων. Μια ανάγνωση αδιάσπαστη του δημόσιου και του ιδιωτικού, ένα διαρκές πέρασμα από το ένα στο άλλο, μια αδιάλειπτη εγγύτητα.

Ανάπλαση Πλατείας Γάτσου στη Νεάπολη / Θεσσαλονίκη
Διαγωνισμός μελέτη–κατασκευή
Αγωνοθέτης Δήμος Νεάπολης Θεσσαλονίκης
Μελέτη 2001–2002
Κατασκευή 2002–2003
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Μπερνάρ Κουόμο
Σταμάτης Κουκόπουλος
Στατική μελέτη Ιάκωβος Λαβασάς
Μαρία Στεφανούρη
Συνεργάτες Παντελής Ζέρβας
Γιώργος Νικολαΐδης
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Ελευθέριος Γκουβέλης
Συνεργάτης Αναστασία Τατάρη
Συγκοινωνιακή μελέτη Ζήσης Γκόλιας