Κινηματογραφική Βιβλιοθήκη του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης / Θεσσαλονίκη
Μελέτη: 2013
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Bernard Cuomo