Εκθεσιακοί χώροι KOURASANIT / Θεσσαλονίκη

Οι μελέτες των καταστημάτων της KOURASANIT αποτελούν ασκήσεις γύρω από την υλική πλευρά του χώρου. Είναι διερευνήσεις της ικανότητας των υλικών να αποτελούν δομικό μέρος του χώρου, να αποκαλύπτουν τις δυνατότητες τους και να συλλειτουργούν στην ανάγκη μιας συνεκτικής, εσωτερικά συνεπούς χωρικής σύνθεσης. Να σχηματίζουν το αντιληπτικό μας πεδίο καθώς συνδιαλέγονται με τη γεωμετρία του κελύφους, διαντιδρούν με το φως, συσχετίζονται μεταξύ τους μέσα στο χώρο, συνεισφέρουν τις ιδιαίτερές τους ποιότητες. Οι μεταγραφές αυτής και μόνης της κεντρικής ιδέας στο χώρο αποκαλύπτει ένα πλήθος εκδοχών.

Τα υλικά είναι και το αντικείμενο της παραγωγής, το έκθεμα. Όμως, η έννοια του εκθετηρίου, αυτή που στη συνείδησή μας διαχωρίζει το χώρο από το αντικείμενο καθιστώντας τον πρώτο υποδοχέα του δευτέρου, υποχωρεί. Το έκθεμα εδώ είναι η ίδια εκείνη πρώτη ύλη που πλάθει το χώρο.

Τα υλικά παράγονται από φυσικές πρώτες ύλες. Διατηρούν έτσι οικείες για εμάς υφές και χρώματα, κοντά σε εκείνα της γης, μαρτυρούν την προέλευσή τους. Μοιάζουν ανεπεξέργαστα, πρωτογενή ακόμα. Αυτή η ιδιότητά τους ανάγεται σε ποιότητα του χώρου στο σύνολό του. Οι εκδοχές των χώρων αποκτούν τότε γήινη βαρύτητα.

Εκθεσιακοί χώροι Kourasanit / Θεσσαλονίκη
Ανάθεση: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Μελέτη – Κατασκευή 2007
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Μπερνάρ Κουόμο
Συνεργάτες Δέσποινα Παυλοπούλου
Θεοφανή Βαλσάμη