Κλειστός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Νέο Δημοτικό Σχολείο Anatolia

Η βέλτιστη χωροθέτηση στο οικόπεδο, η καταλληλότερη διάταξη των λειτουργιών, η αρμονική ένταξη του σχολικού συγκροτήματος στο φυσικό περιβάλλον, η σωστή εφαρμογή του κτιριολογικού προγράμματος, ο σωστός σχεδιασμός της αίθουσας διδασκαλίας, η ιεράρχηση των αιθουσών ανάλογα με τις τάξεις και η σχετική αυτονομία τους, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και επομένως ο σωστός προσανατολισμός των αιθουσών για την άνετη διαβίωση μαθητών και καθηγητών, η οικονομική βιωσιμότητα, είναι μερικές από τις παραμέτρους σχεδιασμού στις οποίες προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στο πλαίσιο αυτής της συμμετοχής στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

Το οικόπεδο που πρόκειται να ανεγερθούν οι νέες εγκαταστάσεις του σχολείου έχει μοναδικά χαρακτηριστικά για αυτού του είδους τις χρήσεις. Περιβάλλεται ουσιαστικά από ένα δάσος, ενώ τμήμα του οικοπέδου είναι χαρακτηρισμένη δασική περιοχή διαθέτοντας έναν εξαιρετικό πευκώνα. Η ύπαρξη του ρέματος είναι ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο στη γεωμορφολογία του οικοπέδου. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα σχολικό συγκρότημα που θα απαντάει σε όλους τους προβληματισμούς της σύγχρονης εποχής και θα μπορεί να εντάξει πρωτοπόρες διαδικασίες διδασκαλίας.

Σύμφωνα με όλες τις μελέτες, ο προσανατολισμός των αιθουσών διδασκαλίας είναι ένα από τα πλέον σημαντικά ζητούμενα στο σχεδιασμό των σχολικών κτιρίων. Με δεδομένο ότι ο νότιος προσανατολισμός είναι αυτός που διαμορφώνει άνετες συνθήκες διαβίωσης εντός των αιθουσών διδασκαλίας δεν μπορούσαμε παρά να εξασφαλίσουμε αυτή την τόσο σημαντική προδιαγραφή για ένα ποιοτικό σχολείο. Η συγκεκριμένη συνθήκη, σε συνδυασμό με την επιθυμία διαχωρισμού των χώρων αθλοπαιδιών ώστε να διαθέτουν άμεση γειτνίαση με τον υφιστάμενο πευκώνα, μας οδήγησε στη συγκεκριμένη χωροθέτηση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Νέο Δημοτικό Σχολείο Anatolia
Κλειστός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
Έτος διεξαγωγής διαγωνισμού 2015
Αγωνοθέτης Anatolia College
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Bernard Cuomo
Συνεργάτες αρχιτέκτονες Έφη Καρυώτη
Σοφία Μπομπορίδου
Στατική Μελέτη Μαρία Στεφανούρη
Γιώργος Νικολαΐδης
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Δημήτρης Μπόζης