Αξιοποίηση Ο.Τ. 1106 (πρώην «ΑΓΝΟ») του Δήμου Παύλου Μελά / Θεσσαλονίκη

Η έκταση των 15 στρεμμάτων της βιομηχανίας ΑΓΝΟ είναι σήμερα ένας ανενεργός θύλακας γης που συγκεντρώνει και προκαλεί στην περιοχή όλα τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στις απαξιωμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις των μεγάλων πόλεων. Πρόκειται για έναν περιθωριοποιημένο οικοδομικό θύλακα με έντονη εσωστρέφεια.

Στρατηγική πρόθεση είναι η δημιουργία μιας πρότυπης αστικής νησίδας, ο σχεδιασμός της οποίας αξιοποιεί και αναδεικνύει την αναπτυξιακή, πολεοδομική, αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική διάσταση της επέμβασης, ενώ σε πολεοδομικό επίπεδο επιχειρείται η αναίρεση της αποδιάρθρωσης και ασυνέχειας.

Η συγκρότηση του γενικού σχεδίου ανάπλασης του οικοπέδου ΑΓΝΟ συνοψίζεται στα παρακάτω:

  • Επιδίωξη της πολυλειτουργικότητας της οικοδομικής νησίδας με εγκατάσταση εμπορικών χρήσεων και χρήσεων αναψυχής, κατοικίας και υπηρεσιών. Η πολυτειτουργικότητα του προγράμματος αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ζωντανού, πολεοδομικά και κοινωνικά τόπου, αλλά και ενός αναπτυξιακά βιώσιμου εγχειρήματος.
  • Ενίσχυση της κεντρικότητας της περιοχής, τόσο με τις επιλεγμένες χρήσεις όσο και με την δημιουργία μίας ανοιχτής κεντρικής αγοράς και πλατείας.
  • Συγκρότηση και πάλι της πολεοδομικής συνοχής του αστικού ιστού.
  • Διατήρηση της μνήμης του τόπου με την διατήρηση της τριγωνικής μορφής του οικοδομικού τετραγώνου.
  • Διάτρηση και άνοιγμα του Ο.Τ. και διαμόρφωση ενός μεγάλου ανοιχτού δημόσιου χώρου στο εσωτερικό του, έτσι ώστε αυτός να είναι λειτουργικός και προσπελάσιμος.
  • Διαφοροποιημένη επεξεργασία των ορίων του οικοδομικού τετραγώνου ανάλογα με τα ανομοιογενή ποιοτικά χαρακτηριστικά της γύρω περιοχής.
  • Ενίσχυση της ομοιογένειας και δημιουργία ενός οικοδομικού συνόλου με ισχυρή αρχιτεκτονική ταυτότητα, ώστε να αποδοθεί υπερτοπική δυναμική στην αστική νησίδα.
  • Περιβαλλοντικός αστικός σχεδιασμός και δημιουργία μιας πρότυπης οικοδομικής νησίδας που να λειτουργεί ως ένα μικρο-οικοσύστημα, όπου ο ανοικτός χώρος συνυπάρχει με τον κτισμένο και ο δημόσιος χώρος λειτουργεί ως ένα ενδιάμεσο μεταξύ αστικού και φυσικού. Νέες υλικότητες και νέες οπτικές επαναπροσδιορίζουν παγιωμένες αντιθέσεις και επαναφέρουν στην πόλη τις “ξεχασμένες” ποιότητες του φυσικού περιβάλλοντος (φως, σκιές, αισθήσεις, εναλλαγή εποχών). Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός της οικοδομικής νησίδας περιλαμβάνει θέματα διαμόρφωσης του δημόσιου χώρου (με τη δημιουργία μικροκλίματος, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας στη διαχείρισή του), θέματα ενεργειακής αυτονομίας του Ο.Τ. (είτε μέσω του σχεδιασμού των κατοικιών και όλων των κτιρίων του συγκροτήματος, είτε με την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), και πρότυπο σύστημα διαχείρισης συλλογής αστικών απορριμμάτων.
Αξιοποίηση Ο.Τ. 1106 (πρώην «ΑΓΝΟ») του Δήμου Παύλου Μελά / Θεσσαλονίκη
Μελέτη 2010
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Μπερνάρ Κουόμο
Συνεργάτιδες Φανή Βαλσάμη
Εύη Κωνσταντάρα
Δέσποινα Παυλοπούλου