Νέο κτίριο διοίκησης Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου Α.Ε./ Μοσχοχώρι Λάρισας

O Marc Augé ορίζει τους αυτοκινητοδρόμους ως ‘μη‐τόπους’ αποδίδοντας σε αυτούς τα χαρακτηριστικά του ανοίκειου τόπου, του μη φιλικού προς τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και του μεταβατικού τόπου όπου δεν μπορεί κανείς να παραμείνει, παρά μόνο απλώς να διέρχεται.

H περιοχή στην οποία προβλέπεται να κατασκευαστεί το Νέο Κτίριο Διοίκησης βρίσκεται πλησίον του σταθμού διοδίων στον μεγαλύτερο ελληνικό αυτοκινητόδρομο. Σε μία περιοχή «χωρίς ορίζοντα», με απουσία υψηλού πράσινου και διακυμάνσεων του εδάφους.

Βασικός στόχος είναι η αναίρεση των αρνητικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος χώρου και η δημιουργία ενός κτιρίου που να πληροί δύο σημαντικές συνθήκες: να οργανώνει τους απαραίτητους μεταβατικούς χώρους προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από την «ένταση» του αυτοκινητόδρομου στους εργασιακούς χώρους μεσολαβώντας ώστε να αναδειχθούν και να «μεταφερθούν» τα θετικά στοιχεία του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος και να επιλύει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την λειτουργικότητα, τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τη σύγχρονη αισθητική.

Το κτίριο οργανώνεται ως ένας εσωστρεφής όγκος με κυρίαρχο συνθετικό του στοιχείο τον εσωτερικό προστατευμένο υπαίθριο χώρο – αίθριο. Το αίθριο είναι η καρδιά του κτιρίου, είναι ο υπαίθριος χώρος όπου ένα τοπικό μικροκλίμα διαμορφώνεται, ελεγχόμενο, ανεξάρτητα από το υπόλοιπο αχανές και απροσδιόριστο εξωτερικό περιβάλλον. Φως, σκιασμός, φυτεύσεις, στοιχεία νερού, ευχάριστη κλιματική ατμόσφαιρα ανάλογα με τις εποχές, αποτελούν τα συνθετικά υλικά αυτού του χώρου που επιδιώκουν να μεταφέρουν συνθήκες άνεσης στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου.

Νέο κτίριο διοίκησης Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου Α.Ε.
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με πρόσκληση για το νέο κτίριο διοίκησης Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου Α.Ε. στο Κ.Λ.Σ. Μοσχοχωρίου Λάρισας
Έτος διεξαγωγής διαγωνισμού 2014
Αγωνοθέτης Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Bernard Cuomo
Συνεργάτες αρχιτέκτονες Σοφία Μπομπορίδου
Σεμίνα Παπαδοπούλου