Τεχνόπολη – Κτίριο Διοίκησης στην Πυλαία / Θεσσαλονίκη

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης, σε μια περιοχή 100 στρεμμάτων. Σκοπός είναι να χωροθετηθούν εκεί κτίρια γραφείων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, ώστε να ευνοηθεί η μεταξύ τους όσμωση. Ο πολεοδομικός της σχεδιασμός διευθετεί τις θέσεις τους στο χώρο και επιχειρεί να συνεισφέρει σε αυτήν τη συνθήκη.

Το κτίριο Διοίκησης της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, κεντρικής σημασίας για τη λειτουργία του συνόλου, επιχειρεί να συμπυκνώσει και να σημάνει το δυναμικό χαρακτήρα της υπό διαμόρφωση νέας Τεχνόπολης, να αποκτήσει έναν εμβληματικό ρόλο. Είναι το πρώτο κτίριο που σχεδιάστηκε γι’ αυτήν.

Παρά το μικρό του μέγεθος – πρόκειται για κτίριο 920 τ.μ., που αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, σε έδαφος περιορισμένο – μέσα από τους συνθετικούς χειρισμούς του αρχιτεκτονικού λεξιλογίου γίνεται σημείο αναφοράς, καταλύτης της μελλοντικής εξέλιξης αυτού του συνόλου κτιρίων γραφείων.

Ο δυναμισμός του εκφράζεται μέσα από τη χωρική οργάνωση και την ογκοπλασία. Κεντρικό της στοιχείο είναι η οριζοντιότητα, η οποία ενισχύεται με λωρίδες σκυροδέματος που διατρέχουν τις όψεις και με ξύλινες περσίδες που δημιουργούν ένα φίλτρο στην περίμετρο του κτιρίου. Η θέση στο χώρο σηματοδοτείται από τον κατακόρυφο όγκο του κλιμακοστασίου, ύψους 18 μ., που αρθρώνεται στον υπόλοιπο όγκο και δίνει από την κορυφή του μια δυνατότητα θέας της περιοχής. Πρόκειται για ένα τοτέμ, ένα αναγνωριστικό στοιχείο, που απαντά στην κινητικότητα της γύρω περιοχής και στην ανάγκη οπτικής αναφοράς μέσα σε αυτήν.

Τεχνόπολη - Κτίριο Διοίκησης στην Πυλαία / Θεσσαλονίκη
Ανάθεση: ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Μελέτη 2006-2007
Κατασκευή 2004-2005
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Μπερνάρ Κουόμο
Στατική μελέτη Χρυσοθέα Μίκου
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Δημήτριος Μπόζης