Τεχνόπολη – Θερμοκοιτίδα στην Πυλαία / Θεσσαλονίκη

Το κτίριο της Θερμοκοιτίδας, το πρώτο που κτίστηκε στο χώρο της Τεχνόπολης, είναι κτίριο γραφείων προορισμένο να φιλοξενήσει προσωρινά και να υποστηρίξει πολλές μικρές επιχειρήσεις στο πρώτο στάδιο της εδραίωσης της παρουσίας τους.

Οι χώροι των γραφείων αρθρώνονται γύρω από ένα φυτεμένο αίθριο στο κέντρο του κτιρίου, που περιβάλλεται από τις περιοχές κίνησης και προς το οποίο στρέφονται όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι – χώροι συναντήσεων, υγιεινής, εστίασης. Η περιοχή αυτή γίνεται ένας δημόσιος πυρήνας, μια κατακόρυφη χειρονομία που αναιρεί αντιληπτικά τον, λόγω διαφορετικών χρήσεων, κατακερματισμό του εσωτερικού του κτιρίου. Συγχρόνως βοηθά στη βελτίωση του μικροκλίματος εντός του κτιρίου, δημιουργώντας ένα εσωτερικό ρεύμα αέρα. Η οργάνωση του εσωτερικού ενσωματώνει βαθμούς ευελιξίας, ώστε ο χώρος να μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες που κάθε φορά προκύπτουν με την αλλαγή των χρηστών.

Το δώμα, βατό κατά ένα μέρος από τους χρήστες του, φυτεύεται, συμβάλλοντας στις συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου.

Μορφολογικά, διερευνάται η δυνατότητα της ογκοπλασίας να υπονοεί την εν δυνάμει κίνηση. Οι όψεις του κτιρίου συντίθεται από δύο κύρια μέρη: επιχρισμένες επιφάνειες, αντιληπτές ως μια ενότητα, ως ένα κύριο στερεό και ξύλινες επιφάνειες, που αρθρώνονται με αυτό και εναρμονίζονται συνθετικά και χρωματικά. Ο ξύλινος φλοιός συναντά σημειακά, σε αντιδιαμετρικά σημεία τον πρισματικό όγκο και γίνεται ο μοχλός μιας κίνησης που μοιάζει πως θα εξελιχθεί κατά μήκος του κύριου άξονα του κτιρίου.

Τεχνόπολη – Θερμοκοιτίδα στην Πυλαία / Θεσσαλονίκη
Ανάθεση ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Μελέτη 2007-2008
Κατασκευή 2008-2009
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Μπερνάρ Κουόμο
Δέσποινα Παυλοπούλου
Στατική μελέτη Ιωάννης Πούλιος
Όλγα Πούλιου
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Δημήτριος Μπόζης