Κτίριο κατοικιών στην Θέρμη
Έτος : 2022
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Bernard Cuomo
Συνεργάτες αρχιτέκτονες Σοφία Μπομπορίδου
Δήμητρα Δόλλα