Κτίριο κατοικιών στην Καλαμαριά
Έτος : 2022
Αρχιτεκτονική μελέτη Πρόδρομος Νικηφορίδης
Bernard Cuomo
Συνεργάτες αρχιτέκτονες Δήμητρα Δόλλα